Každý z nás ho v dnešní době vlastní a jen s největšími obtížemi si dokáže svůj pokojný život představit bez něj. Ano, mobilní zařízení, telefon, mobil. V minulosti zařízení určeno pouze pro komunikaci z bodu B do bodu A, a to především na co nejkratší dobu. Dnes je již možné pomocí svého maličkého zařízení, které třímáme v kapse svého saka, všechno možné. Od objednání nejrůznějších služeb, z pohodlí vašeho čalouněného křesla, po hraní her, které září všemi možnými barvami.

zastaralý telefon

Počátky bezdrátové komunikace

Postupem času se telefonní zařízení posouvali společně s ostatními technologiemi raketovou rychlostí kupředu. Nicméně její začátky se objevily na konci 19. století. Jedny z prvních se na trhu objevovali především jako nezbytná část automobilového vybavení a to v 50. letech 20. století. Zhruba o 20 let později se na trhu začali objevovat skutečné mobilní, přenosné telefony. Avšak jejich podoba se k těm z naší doby jen málo přibližovala. I přesto, že se v té době jednalo o průlomové zařízení, mohl si tehdejší mobilní telefon dovolit málokdo. Kvůli vysokým cenám tarifů a předplacených karet.
S vývojem technologii, docházelo ke zvýšení dostupnosti veškeré technologie veřejnosti. První mobilní telefon pocházel od společnosti Motorola, nicméně tento název si v dnešní době spojujeme právě se zastaralou technologii.
ženská ruka, telefon

Život a bezpečí

Jak se telefonní zařízení stávali dostupnějším veřejnosti, začali se používat stále častěji, proto se těmto kapesním zařízením začali přidávat i jiné funkce než zasílání zpráv, fotografii a mp3. souborů. Vezmeme-li v potaz vysoké používání mobilních telefonů, musíme se ptát, zda je nadměrné užívání telefonních zařízení zcela bezpečné. Na základě několika menších studiích došlo ke spojení tvorby menších nádorů s nadměrným užíváním telefonů.
Nicméně to není vše, nezdravě silné osvětlení, kterému se mnozí z nás vystavují dnes a denně, narušuje naší spánkovou aktivitu a vede k celkovému zhoršení naší aktivity.

Využívání mobilních zařízení nám sice ulehčuje náš způsob životy nevídaným způsobem, ale nicméně bychom vždy měli myslet i na druhou stránku těchto přístrojů.

Back to Top