Vlastnictví nemovitosti nám dává jistotu stabilního bydlení a také je velmi často součástí generačního dědictví. Při koupi vlastní nemovitosti nebo bytové jednotky v rámci společenství domu si však málokdo z nás plně uvědomí, že o každou nemovitost, stejně jako každou jinou věc, je potřeba řádně a kontinuálně pečovat.

Řádně a profesionálně prováděná péče o nemovitost jako celek zajistí nejen prevenci propadu ceny nemovitosti samotné, ale také zajištění bezpečnosti a dobrého technického a funkčního stavu.

Pokud je daná nemovitost, např. bytový či polyfunkční dům ve formě společenství vlastníků jednotek, je potřeba zajistit technické, administrativní, ale také ekonomické řešení správy celé nemovitosti. V dnešní hektické době každé společenství většinou naráží na klasický a nepříjemný problém, kdy nikdo z vlastníků nemá potřebné znalosti či časovou kapacitu se o nemovitost starat a řádně zajišťovat její správu vlastními silami.

Správa nemovitostí pod lupou

Jako u ostatních činností v běžném životě je optimální variantou spolupráce s profesionálními a zkušenými odborníky ohledně správy nemovitostí, kteří zajistí technickou, administrativní, ale také ekonomickou činnost, a to včetně vyúčtování. Pokud se obrátíte na opravdu zkušené odborníky s širokým zázemím, jako například správa nemovitostí v Brně, vyřešíte tím onen palčivý problém a současně bude o vaši nemovitost postaráno s péčí řádného hospodáře a bez dalších starostí.

Profesionální správce nemovitostí zajistí po stránce technické běžnou údržbu, opravy, potřebné a povinné revize, ale také případné rekonstrukce či koordinaci spolupráce s dodavateli energií a služeb. Po stránce administrativní a ekonomické vám správce zajistí vyúčtování energie a služeb, vedení účetnictví, evidenci vlastníků či případných závazků a dlužníků. Dobrý profesionální správce vám také individuálně a flexibilně doporučí a poradí vhodné postupy, činnosti nebo realizace vhodných přímo pro váš objekt.

Správa nemovitosti

Při výběru správcovské firmy je vhodné přihlédnout ke komplexnosti nabízených služeb, délce zkušeností a samozřejmě také k referencím http://www.ssw.cz/reference od jiných SVJ.

Cena za všechny poskytnuté služby je zpravidla více než přiměřená a minimální, a to i vzhledem k tomu, kolik času, stresu a případných nesrovnalostí či opomenutých povinných úkonů a neshod s ostatními vlastníky vám takový zkušený profesionál může ušetřit.

S každým vlastnictvím je zkrátka úzce spojena i zodpovědnost a povinnost o nemovitou věc řádně pečovat.

Back to Top