Co si myslíte o českém školství, hlavně tom středním? Vynechme vysoké školství, jelikož to se momentálně těší poměrně velkému úspěchu, zvlášť státní univerzity jsou na tom velmi dobře, co se kvalifikovaných přednášejících týče, ale i co do náplní přednášek, cvičení a seminářů. Základní školy zde nejspíše také lze zahrnout, především ale mluvíme o středních školách, jelikož právě ty procházejí každý rok nějakou změnou.

Od státních maturit přes nejrůznější zaměření nebo jiné formy zkoušení a každoročně nových osnov. Garant studie EDUin poukázal na fakt, že českému školství všeobecně chybí vize a strategie. Ale na to, aby školství bylo kvalitní, by někdo musel zaplatit kvalitní pedagogy, jenže na to podle českého státního rozpočtu, nejsou peníze.

Podle tohoto výzkumu by také mělo dojít na změnu u ředitelů. Ti by měli vykonávat práci spojenou s koncepcí školy, jejím vedením a dohledem nad pedagogickým sborem a také nad tím, jak si třídy vedou mezi sebou a jak se škola angažuje v sociálním a kulturním světě. Ředitelům by měla být odebrána mnohá administrativa, aby měli čas právě na tuto funkci.

· Ministerstvo školství zasahuje
Ministryně školství dala ve známost, že celé ministerstvo školství se hodlá skutečně do celé věci vložit a hodlá vymyslet plán, jak se strategií na českých školách naložit, tentokrát ale dlouhodobě. Rozhodně by tento horizont měl podle ministryně školství trvat déle než jenom pět let. Ministryně chce také prosadit zvýšení učitelských platů, al to alespoň o patnáct procent mezi lety 2018-2020. Propočet těchto platů se odhaduje na zvýšení rozpočtu pro ministerstvo školství o třicet miliard korun.

· Špatný učitel je mnohdy horší než žádný učitel
Jak řekl Jára Cimrman, „život… to je nejlepší škola života“. Avšak ne vždy a ne všechno nás naučí život. Odbory požadují zvýšení platů pro učitele z třiceti na šestačtyřicet tisíc korun měsíčně. Existuje proto několik důvodů, například ten, že děti jsou stále náročnější, a tedy také nároky na učitele se zvedají. Navíc mnoho učitelů utíká k jiným profesím, protože ne každý má na vzdělávání naší budoucnosti nervy.

Back to Top