Je důležité znát výši své mzdy. Ve mzdovém výměru anebo někdy i v pracovní smlouvě, ale není to podstatná informace, která by ve smlouvě musela být, se objevuje výše mzdy. Nenechte se ale mýlit, tolik peněz domů do domácnosti nedonesete. A to proto, že zde se vaše mzda (v rozpočtové sféře se hovoří o platu) pohybuje v h r u b é m.

Kdežto na bankovní účet anebo do pokladny, pokud zaměstnavatel stále ještě vyplácí peníze zprostředkovaně zaměstnancům „do ruky“, přistane vaše mzda v č i s t é m !

Někdy se také používají slůvka jako brutto, což je hrubý příjem a netto, což je čistý příjem.

Zaměstnavatel zúčtuje vaši mzdu (plat) v hrubém, to znamená, že tuto celkovou částku musí ještě prohnat daněmi a pojistným na zdravotní pojištění a pojistným na sociální zabezpečení. Tudíž obdržíte hrubou mzdu mínus zálohu na daň, mínus srážka pojistného na zdravotní pojištění a mínus srážka pojistného na sociální zabezpečení.

počítat mzdu

Řekněme si to v číslech:

  1. Záloha na daň je zpravidla patnáct procent.
  2. Srážka zdravotního pojištění za zaměstnance činí čtyři celé pět desetin procenta.
  3. Srážka pojistného na sociální zabezpečení činí u zaměstnance, což je u vás – šest celých pět desetin procenta.

člověk neví

Uvažujme o výpočtu mzdy. Nejdříve si vypočteme srážku zálohy na daň. Ta se stanoví z hrubé mzdy zaokrouhlené na stokoruny „nahoru“, tj. patnáct procent. Částku si poznamenáme.

Pak z hrubé mzdy odečteme tuto zálohu na daň, srážku obou pojistných (na zdravotní a sociální pojištění) a konečně se dostáváme k čisté mzdě.

Nemusíte se ale obávat, že byste měli každý měsíc takto kontrolovat práci vaší mzdové účetní, mělo by to být jen pro vás pro radost, že své práci a svým penězům rozumíte, a proto vám to ulehčíme a vy si vypočtěte čistou hodinovou mzdu kalkulackacistemzdy.cz portále tím, že jen zadáte ta správná čísla do kalkulačky a klik – a výpočet čisté mzdy bez složitostí je na světě!!

Back to Top