Sůl nad zlato

Již podle sloganu se někomu vybaví stará a velmi známá pohádka, kdy princezna musela dokázat svému otci, že...

Back to Top